BEZPŁATNE PROGRAMY ZDROWOTNE

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020

Program dla osób które:

1) zamieszkują na obszarze powiatu pabianickiego
2) są w wieku aktywności zawodowej (od 18 do 64 roku życia)
3) nie posiadają zdiagnozowanego nowotwory skóry
4) nie korzystali w ostatnich 12 miesiącach przed przystąpieniem do programu z konsultacji dermatologicznej
wraz z badaniem dermatoskopowym/ wideodermatoskopowym całego ciała w ramach świadczeń
gwarantowanych NFZ z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
5) nie uczestniczyli w innym projekcie finansowanym ze środków EFS, w tym „Programie ABCDE
samokontroli znamion – ogólnopolski program profilaktyki nowotworów skóry” czy „Wdrożenie programu
profilaktyki czerniaka, raka podstawnokomórkowego, raka płaskonabłonkowego i innych nowotworów skóry
oraz stanów ich poprzedzających w województwie mazowieckim i łódzkim”

Uczestnicy będą mogli bezpłatnie skorzystać z:

  • konsultacji z lekarzami POZ podczas których przeprowadzona zostanie ocena stanu skóry i analiza czynników
    ryzyka występowania chorób skóry,
  • konsultacji z lekarzami dermatologami wraz badaniem ciała z wykorzystaniem dermatoskopu lub
    wideodermatoskopu.

ZAPRASZAMY mieszkańców powiatu pabianickiego na bezpłatne programy zdrowotne
realizowane w NZOZ ESKULAP Konstantynów Łódzki.