BEZPŁATNE PROGRAMY ZDROWOTNE

ciąg kolorowy RPO

Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020

Serious young man working as a coach

BEZPŁATNY  PROGRAM  REHABILITACJI  DLA  PACJENTÓW 50+

 

– pracujących

– emerytów i rencistów

– bezrobotnych zarejestrowanych w PUP

Program zawiera:

 • Wizytę u lekarza POZ – zalecenie udziału w Programie i wypełnienie ankiety
 • 3 konsultacje specjalisty rehabilitacji
 • 15-dniowy cykl zabiegów fizjoterapeutycznych
 • 60 min. konsultacji z dietetykiem
 • 3 spotkania po 60 min. z psychologiem

 

Program obejmuje mieszkańców Powiatu Pabianickiego ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno – stawowego.

 

Aby skorzystać z Programu Rehabilitacji Leczniczej proszę zgłosić się do lekarza rodzinnego.
W trakcie uczestnictwa w Programie nie można korzystać z rehabilitacji w ramach NFZ i PZU.

doctor in white coat making injection to senior patient in clinic

BEZPŁATNY PROGRAM  SZCZEPIEŃ  WZW typu B  dla pacjentów 50+

–  pracujących

–  emerytów i rencistów

–  bezrobotnych zarejestrowanych w PUP

 

Program zawiera:

 • Oznaczenie antygenu HBs
 • Wizytę u lekarza POZ
 • Cykl 3 szczepień (każde poprzedzone badaniem lekarskim)
 • Indywidualne lub grupowe rozmowy edukacyjne
 • Grupowe spotkania  informacyjno – edukacyjne 

Program obejmuje mieszkańców Powiatu Pabianickiego ze zdiagnozowanymi chorobami przewlekłymi a zwłaszcza: cukrzycy, choroby nerek, choroby wątroby.

 

Aby skorzystać z Programu Szczepień Przeciwko WZW typu B proszę zgłosić się do lekarza rodzinnego.

Close up of woman hands using Glucose meter on finger to check blood sugar level. Use as Medicine, diabetes, glycemia, health care and people concept.

BEZPŁATNY  PROGRAM  ZAPOBIEGANIA  CUKRZYCY  typu 2 dla pacjentów 45+

 

–  pracujących

–  emerytów i rencistów

–  bezrobotnych zarejestrowanych w PUP

Program zawiera:

 • Badanie glikemii na czczo + konsultacja lekarska
   Dla osób z wysokim ryzykiem:
 • ponowna glikemia lub test tolerancji glukozy
 • 2 x 1,5 h warsztaty grupowe
 • 4 konsultacje dietetyczne (dla chętnych)

Dla osób ze zdiagnozowaną cukrzycą lub stanem przedcukrzycowym:

 •  konsultacje diabetologiczne
 •  kontrolna glikemia na czczo
 •  konsultacje dietetyczne (dla chętnych)

Program obejmuje mieszkańców Powiatu Pabianickiego ze zdiagnozowanymi czynnikami ryzyka:

nadwaga/otyłość, cukrzyca w rodzinie, choroba sercowo – naczyniowa, nadciśnienie czy przebyta cukrzyca ciążowa.

 

Aby skorzystać z Programu Zapobiegania Cukrzycy typu 2 proszę zgłosić się do lekarza rodzinnego.

frau mit kopfschmerzen

BEZPŁATNY  PROGRAM  W  ZABURZENIACH  NERWICOWYCH  dla pacjentów powyżej 18 roku życia.

–  pracujących

–  emerytów i rencistów

–  bezrobotnych zarejestrowanych w PUP

 

Program zawiera:

 • Wizytę kwalifikacyjną – wypełnienie testu diagnostycznego
 •  8 zajęć z aktywności fizycznej
 • 10 warsztatów psychologicznych
 • 4 konsultacje psychologiczne i/lub psychiatryczne
 • Końcową konsultację psychologiczną lub psychiatryczną.

Program obejmuje mieszkańców Powiatu Pabianickiego, u których rozpoznano lub podejrzewa się zaburzenia nerwicowe.

 

Aby skorzystać z Programu w  Zaburzeniach  Nerwicowych proszę zgłosić się do lekarza rodzinnego.

ZAPRASZAMY mieszkańców powiatu pabianickiego na bezpłatne programy zdrowotne
realizowane w NZOZ ESKULAP Konstantynów Łódzki.